دوره دانشگاهی کارشناسی

اخذ مدرک دانشگاهی برای خیلی از افراد یک دغدغه است و از طرفی کار و مشغله روزمره مانع آن میشود که برخی افراد با استعداد بتوانند در رشته تحصیلی مد نظر خود مشغول به کار شوند. همین مسئله منجره به ایجاد دانشگاه های آزاد و پردیس های دانشگاهی شد، تا افراد به توانند در رشته مورد علاقه خود تحصیل کنند. اما این دانشگاه ها هزینه های هنگفتی را به فرد تحمیل کرده و هر کسی توان پرداخت این هزینه ها نبوده و نمیتوانند در رشته تحصیلی مورد علاقه خود مدرک لیسانس دریافت کنند.

تعداد زیاد این افراد موجب شد تا مدارک معادل جایگزین مدراک دانشگاهی برای این افراد شود. معادل سازی مهارت فنی و دانش فرد در رشته تحصیلی مد نظر و اعطای مدرک معادل لیسانس به این افراد مشکل مدرک را برای این افراد حل نماید

مدرک معادل لیسانس گواهی مهارت فنی و علمی شما در یک رشته خاص بوده و شما با داشتن این گواهینامه میتوانید در شغل خود ارتقاء شغلی گرفته و یا تقاضای ارتقاء حقوق نمایید. ادارات دولتی و خصوصی مدارک معادل را معمولاً پذیرا می باشند.

اخذ مجوز برای راه اندازی یک کسب و کار از اداره اصناف و دیگر ادارات مربوطه: برخی شروع برخی از کسب و کارها فرد باید مدارک خاصی را به اداره اصناف ارائه دهد. مدرک معادل لیسانس از طرف ادرات اصناف مورد قبول بوده و فرد براحتی میتواند مجوز لازم برای تاسیس محل کسب را اخذ نماید.

مهاجرت تحصیلی و کاری: اخذ مجوز کار و تحصیل در یک کشور دیگر نیاز به ارائه شواهد و مدارک خاصی دارد که مدرک معادل میتواند توسط قوه محترم قضاییه ترجمه شده و برای دانشگاه یا محل کار مد نظر فرد ارسال گردد.

نکته: افرادی که مشکلی در زمینه مدرک زبان انگلیسی و یا رزومه پژوهشی دارند با کارشناسان ما در این بخش تماس بگیرند.

عنوان رشته مقطع تحصیلی تاریخ تصویب نوع مصوبه زیر گروه تحصیلی شماره مصوبه گروه تحصیلی
آمار کارشناسی پیوسته 1395/04/27 بازنگری آمار 73 علوم پایه
آمار و سنجش آموزشی کارشناسی پیوسته 1388/03/31 تدوین آمار 721 علوم پایه
آموزش ابتدایی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 بازنگری علوم تربیتی 869 علوم انسانی
آموزش الهیات کارشناسی پیوسته 1394/09/28 بازنگری الهیات 869 علوم انسانی
آموزش تاریخ کارشناسی پیوسته 1394/09/28 تدوین علوم تاریخی 869 علوم اجتماعی
آموزش تربیت بدنی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 بازنگری علوم ورزشی 869 علوم اجتماعی
آموزش جغرافیا کارشناسی پیوسته 1394/09/28 بازنگری علوم جغرافیایی 869 علوم اجتماعی
آموزش ریاضی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 بازنگری علوم ریاضی 869 علوم پایه
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 بازنگری زبان و ادبیات خارجی 869 علوم انسانی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 1386/02/29 تدوین زبان و ادبیات خارجی 631 علوم انسانی
آموزش زبان عربی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 تدوین زبان و ادبیات عربی 869 علوم انسانی
آموزش زبان عربی کارشناسی پیوسته 1396/09/04 تدوین زبان و ادبیات عربی 887 علوم انسانی
آموزش زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 بازنگری زبان و ادبیات فارسی 869 علوم انسانی
آموزش زیست شناسی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 بازنگری علوم زیستی 869 علوم پایه
آموزش شیمی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 بازنگری شیمی 869 علوم پایه
آموزش علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 بازنگری علوم اجتماعی 869 علوم اجتماعی
آموزش علوم تجربی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 بازنگری علوم زیستی 869 علوم پایه
آموزش فیزیک کارشناسی پیوسته 1394/09/28 بازنگری فیزیک 869 علوم پایه
آموزش هنر کارشناسی پیوسته 1394/09/28 بازنگری هنرهای کاربردی 869 هنر و معماری
آموزش کودکان استثنایی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 بازنگری علوم تربیتی 869 علوم انسانی
آهنگسازی کارشناسی پیوسته 1392/05/27 بازنگری موسیقی 840 هنر و معماری
ادبیات نمایشی کارشناسی پیوسته 1388/02/26 تدوین هنرهای نمایشی 719 هنر و معماری
ادیان و عرفان کارشناسی پیوسته 1374/11/08 تدوین الهیات 312 علوم انسانی
ادیان و مذاهب کارشناسی پیوسته 1383/12/12 تدوین علوم حوزه ای 540 علوم انسانی
ارتباط تصویری کارشناسی پیوسته 1397/04/17 بازنگری هنرهای تجسمی 13970626 هنر و معماری
اطلاعات نظامی کارشناسی پیوسته 1376/07/13 تدوین نظامی و انتظامی 346 علوم انسانی
اطلاعات و امنیت عمومی کارشناسی پیوسته 1395/04/19 تدوین نظامی و انتظامی 875 علوم انسانی
اقتصاد کارشناسی پیوسته 1396/03/01 بازنگری علوم اقتصادی 13960301 علوم اجتماعی
اقتصاد کشاورزی کارشناسی پیوسته 1395/09/14 بازنگری اقتصاد و ترویج کشاورزی 86 کشاورزی
اقیانوس شناسی کارشناسی پیوسته 1392/02/15 بازنگری علوم زمین 829 علوم پایه
الکترونیک ومخابرات دریایی کارشناسی پیوسته 1393/12/25 بازنگری نظامی و انتظامی 13931225 فنی و مهندسی
ایران شناسی کارشناسی پیوسته 1383/12/22 تدوین علوم تاریخی 540 علوم اجتماعی
ایمنی صنعتی کارشناسی پیوسته 1397/05/03 بازنگری مهندسی صنایع 882 فنی و مهندسی
بازیگری کارشناسی پیوسته 1394/06/07 بازنگری هنرهای نمایشی 865 هنر و معماری
باستان شناسی کارشناسی پیوسته 1365/02/06 تدوین علوم تاریخی 42 علوم اجتماعی
بانکداری اسلامی کارشناسی پیوسته 1387/07/06 تدوین علوم اقتصادی 692 علوم اجتماعی
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون کارشناسی پیوسته 1395/09/14 بازنگری علوم اجتماعی 86 علوم اجتماعی
بهداشت مواد غذایی کارشناسی پیوسته 1389/06/06 تدوین بهداشت و کنترل مواد غدایی 767 دامپزشکی
بهداشت و بازرسی گوشت کارشناسی پیوسته 1389/06/06 تدوین بهداشت و کنترل مواد غدایی 767 دامپزشکی
تاریخ کارشناسی پیوسته 1375/10/21 تدوین علوم تاریخی 333 علوم اجتماعی
تاریخ اسلام کارشناسی پیوسته 1383/10/12 بازنگری علوم تاریخی 532 علوم اجتماعی
تاریخ اسلام کارشناسی پیوسته 1388/06/07 بازنگری علوم تاریخی 731 علوم اجتماعی
تاریخ اسلام کارشناسی پیوسته 1395/09/15 بازنگری علوم تاریخی 13950915 علوم اجتماعی
تاریخ ایران کارشناسی پیوسته 1395/08/17 بازنگری علوم تاریخی 13950817 علوم اجتماعی
تاریخ تمدن کارشناسی پیوسته 1396/03/01 بازنگری علوم تاریخی 13960301 علوم اجتماعی
تاریخ جهان کارشناسی پیوسته 1395/09/01 بازنگری علوم تاریخی 13950901 علوم اجتماعی
تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی پیوسته 1374/11/08 تدوین الهیات 312 علوم انسانی
تبلیغ در حج و زیارت کارشناسی پیوسته 1390/10/10 تدوین علوم حوزه ای 792 علوم انسانی
تربیت مترجم زبان ایتالیایی کارشناسی پیوسته 1374/07/16 تدوین زبان و ادبیات خارجی 304 علوم انسانی
تربیت مروج سیاسی کارشناسی پیوسته 1395/04/12 بازنگری نظامی و انتظامی 13950412 علوم انسانی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار کارشناسی پیوسته 1394/12/09 بازنگری اقتصاد و ترویج کشاورزی 61 کشاورزی
تفسیر قرآن مجید کارشناسی پیوسته 1392/05/27 بازنگری علوم حوزه ای 840 علوم انسانی
تفنگداری دریایی کارشناسی پیوسته 1394/12/25 بازنگری نظامی و انتظامی   فنی و مهندسی
تلویزیون و هنرهای دیجیتال کارشناسی پیوسته 1383/03/23 تدوین هنرهای نمایشی 511 هنر و معماری
تولید سیما کارشناسی پیوسته 1370/07/21 تدوین هنرهای کاربردی 225 هنر و معماری
جامعه شناسی کارشناسی پیوسته 1395/09/14 بازنگری علوم اجتماعی 86 علوم اجتماعی
جدول و سرفصل دروس عمومی کارشناسی پیوسته 1392/07/02 تدوین مدیریت 13960405 علوم انسانی
جغرافیا کارشناسی پیوسته 1395/06/28 بازنگری علوم جغرافیایی 13950628 علوم اجتماعی
حسابداری کارشناسی پیوسته 1396/02/16 بازنگری حسابداری 13960216 علوم اجتماعی
حقوق کارشناسی پیوسته 1394/09/23 بازنگری حقوق 110 علوم انسانی
خلبانی بالگرد کارشناسی پیوسته 1395/03/29 بازنگری نظامی و انتظامی 13950229 فنی و مهندسی
خلبانی پهپاد کارشناسی پیوسته 1395/04/19 تدوین نظامی و انتظامی 875 فنی و مهندسی
دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجرایی کارشناسی پیوسته 1395/09/22 تدوین مدیریت 13950922 علوم انسانی
دریا نوردی (ناوبری) کارشناسی پیوسته 1380/07/01 تدوین مهندسی عمران 414 فنی و مهندسی
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی کارشناسی پیوسته 1380/11/28 تدوین علوم تربیتی 414 علوم انسانی
روابط عمومی کارشناسی پیوسته 1383/05/17 تدوین علوم اجتماعی 517 علوم اجتماعی
روانشناسی کارشناسی پیوسته 1391/12/13 بازنگری روانشناسی 824 علوم انسانی
روزنامه نگاری کارشناسی پیوسته 1383/05/17 تدوین علوم اجتماعی 517 علوم اجتماعی
ریاضیات و کاربردها کارشناسی پیوسته 1388/02/26 بازنگری علوم ریاضی 719 علوم پایه
زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی کارشناسی پیوسته 1393/07/20 تدوین علوم حوزه ای 857 علوم انسانی
زبان روسی کارشناسی پیوسته 1395/11/23 بازنگری زبان و ادبیات خارجی 882 علوم انسانی
زبان شناسی کارشناسی پیوسته 1384/10/03 تدوین زبانشناسی 564 علوم انسانی
زبان فرانسه گرایش ادبی کارشناسی پیوسته 1394/03/16 بازنگری زبان و ادبیات خارجی 861 علوم انسانی
زبان و ادبیات آلمانی کارشناسی پیوسته 1394/03/25 بازنگری زبان و ادبیات خارجی 106 علوم انسانی
زبان و ادبیات اردو کارشناسی پیوسته 1369/02/09 تدوین زبان و ادبیات خارجی 193 علوم انسانی
زبان و ادبیات ارمنی کارشناسی پیوسته 1370/02/28 تدوین زبان و ادبیات خارجی 94 علوم انسانی
زبان و ادبیات اسپانیایی کارشناسی پیوسته 1387/03/04 تدوین زبان و ادبیات خارجی   علوم انسانی
زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته 1387/11/12 تدوین زبان و ادبیات خارجی 707 علوم انسانی
زبان و ادبیات ترکی آذری کارشناسی پیوسته 1396/04/24 بازنگری زبانشناسی 13960424 علوم انسانی
زبان و ادبیات ترکی استامبولی کارشناسی پیوسته 1381/12/17 تدوین زبان و ادبیات خارجی 488 علوم انسانی
زبان و ادبیات سواحیلی کارشناسی پیوسته 1379/12/14 تدوین زبان و ادبیات خارجی 409 علوم انسانی
زبان و ادبیات عربی کارشناسی پیوسته 1389/07/17 بازنگری زبان و ادبیات عربی 772 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته 1391/04/04 بازنگری زبان و ادبیات فارسی 800 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان خارجی کارشناسی پیوسته 1377/02/27 تدوین زبان و ادبیات فارسی 357 علوم انسانی
زبان و ادبیات هوسایی کارشناسی پیوسته 1379/12/14 تدوین زبان و ادبیات خارجی 409 علوم انسانی
زبان و ادبیات ژاپنی کارشناسی پیوسته 1394/09/09 بازنگری زبان و ادبیات خارجی 109 علوم انسانی
زبان و ادبیات کردی کارشناسی پیوسته 1395/12/07 بازنگری زبانشناسی 13951207 علوم انسانی
زبان و فرهنگ روسی کارشناسی پیوسته 1387/04/08 تدوین علوم حوزه ای 690 علوم انسانی
زبان و فرهنگ عربی کارشناسی پیوسته 1395/09/13 تدوین علوم حوزه ای 880 علوم انسانی
زبان و فرهنگ فرانسه کارشناسی پیوسته 1389/06/06 تدوین علوم حوزه ای 767 علوم انسانی
زبان چینی کارشناسی پیوسته 1370/02/08 تدوین زبان و ادبیات خارجی 217 علوم انسانی
زبان کره ای کارشناسی پیوسته 1396/09/04 تدوین زبان و ادبیات خارجی 887 علوم انسانی
زمین شناسی کارشناسی پیوسته 1389/07/17 بازنگری علوم زمین 772 علوم پایه
زمین شناسی کارشناسی پیوسته 1395/11/23 تدوین علوم زمین 882 علوم پایه
زیست شناسی جانوری کارشناسی پیوسته 1395/09/07 بازنگری علوم زیستی 85 علوم پایه
زیست شناسی جانوری کارشناسی پیوسته 1395/11/23 تدوین علوم زیستی 882 علوم پایه
زیست شناسی دریا کارشناسی پیوسته 1393/04/01 بازنگری علوم زیستی 849 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی پیوسته 1395/09/07 بازنگری علوم زیستی 85 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی پیوسته 1395/11/23 تدوین علوم زیستی 882 علوم پایه
زیست شناسی گیاهی کارشناسی پیوسته 1395/09/07 بازنگری علوم زیستی 85 علوم پایه
زیست شناسی گیاهی کارشناسی پیوسته 1395/11/23 بازنگری علوم زیستی 882 علوم پایه
زیست فناوری کارشناسی پیوسته 1391/12/13 تدوین علوم زیستی 824 علوم پایه
زیست فناوری کارشناسی پیوسته 1395/11/23 تدوین علوم زیستی 882 علوم پایه
سینما کارشناسی پیوسته 1365/01/16 تدوین هنرهای نمایشی 39 هنر و معماری
شیعه شناسی کارشناسی پیوسته 1383/12/22 تدوین علوم حوزه ای 540 علوم انسانی
شیمی محض کارشناسی پیوسته 1395/12/01 بازنگری شیمی 92 علوم پایه
شیمی کاربردی کارشناسی پیوسته 1395/12/01 بازنگری شیمی 92 علوم پایه
صحنه آرائی کارشناسی پیوسته 1365/03/03 تدوین هنرهای نمایشی 184 هنر و معماری
صنایع دستی کارشناسی پیوسته 1366/09/07 تدوین هنرهای کاربردی 103 هنر و معماری
طراحی صحنه کارشناسی پیوسته 1388/04/27 تدوین هنرهای کاربردی 725 هنر و معماری
طراحی صنعتی کارشناسی پیوسته 1395/11/23 بازنگری هنرهای کاربردی 882 هنر و معماری
طراحی لباس کارشناسی پیوسته 1385/11/28 تدوین هنرهای تجسمی 621 هنر و معماری
طراحی لباس کارشناسی پیوسته 1398/04/04 تدوین هنر 10 فنی و حرفه ای
طراحی و ساخت طلا و جواهر کارشناسی پیوسته 1395/09/13 تدوین هنرهای کاربردی 880 هنر و معماری
طراحی پارچه کارشناسی پیوسته 1385/11/28 تدوین هنرهای کاربردی 621 هنر و معماری
علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی پیوسته 1393/11/28 بازنگری علم اطلاعات و دانش شناسی   علوم اجتماعی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کارشناسی پیوسته 1394/05/10 بازنگری پاتوبیولوژی 6 دامپزشکی
علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی پیوسته 1394/03/16 تدوین فرهنگ , ارتباطات و رسانه 861 علوم اجتماعی
علوم اسلامی - حقوق کارشناسی پیوسته 1397/10/05 بازنگری علوم حوزه ای 13971005 علوم انسانی
علوم اسلامی - علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیوسته 1397/11/11 بازنگری علوم حوزه ای 13971111 علوم انسانی
علوم اسلامی و تاریخ اسلام کارشناسی پیوسته 1384/03/21 تدوین علوم حوزه ای 548 علوم انسانی
علوم اسلامی و تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی پیوسته 1382/02/27 تدوین علوم حوزه ای 481 علوم انسانی
علوم اسلامی و جامعه شناسی کارشناسی پیوسته 1384/05/22 تدوین علوم حوزه ای 556 علوم انسانی
علوم اسلامی و روانشناسی عمومی کارشناسی پیوسته 1382/02/27 تدوین علوم حوزه ای 481 علوم انسانی
علوم اسلامی-اقتصاد کارشناسی پیوسته 1391/09/30 تدوین علوم حوزه ای 815 علوم انسانی
علوم اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته 1391/09/30 تدوین علوم حوزه ای 815 علوم انسانی
علوم اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی پیوسته 1379/01/28 تدوین علوم حوزه ای 392 علوم انسانی
علوم انتظامی کارشناسی پیوسته 1384/08/21 تدوین نظامی و انتظامی 562 علوم انسانی
علوم تربیتی کارشناسی پیوسته 1395/04/21 بازنگری علوم تربیتی 107 علوم انسانی
علوم حدیث کارشناسی پیوسته 1390/04/04 تدوین تحول در مطالعات قرآنی 782 علوم انسانی
علوم دامی کارشناسی پیوسته 1394/12/09 بازنگری علوم دامی 61 کشاورزی
علوم دفاعی کارشناسی پیوسته 1393/05/05 تدوین نظامی و انتظامی 853 علوم پایه
علوم سیاسی